INFORMACIÓ SOBRE LA MATRÍCULA D’ALUMNES PER AL CURS 2017-2018


Benvolguts i benvolgudes alumnes

S’acaba l’estiu i comença la vida diària al poble. Prompte reprendrem les classes de tabal i
dolçaina a la nostra escola, amb una novetat: enguany també tindrem classes de pols-i-pua, és
a dir, guitarra tradicional, guitarró, bandúrria i llaüt, impartides per un gran mestre de la
Rondalla com és Josep Juste, conegut per molts de nosaltres com “Pep Mama”, al qual tindreu
el gust de conéixer en les festes de la Mare de Déu, ja que és dolçainer fixe a Algemesí per
aquestes dates. També antic mestre de dolçaina a l’EMTiD, aquesta és una bona oportunitat
per llançar-se a tocar algun dels instruments de corda típics de la rondalla valenciana. Vos
animem a tots a provar aquesta iniciativa.
A més a més, vos fem coneixedors de les dates de matrícula. Aquest any hem intentat fer
millores en el procés de matriculació per tal d’evitar les cues llarguíssimes de tots els anys. Per
això, a final de curs, se vos va passar un formulari de prematrícula. Si al final no resulta com
hem esperat i acabeu fent cua, des d’aquest mateix moment, vos demanem disculpes.

Així, les dates quedarien de la següent manera:

DILLUNS 11 DE SETEMBRE, DE 19 A 20H: ALUMNES DE POLS-I-PUA
Serà tant per a nous alumnes a l’escola com per a aquells que ja són alumnes, però volen
matricular-se a classes de Pols-i-pua amb Pep Mama. Les classes s’impartiran dimecres de
vesprada.

DIMARTS 12 DE SETEMBRE: ALUMNES DE DOLÇAINA
A LES 16.30 es matricularan aquells alumnes que van fer la preinscripció indicant que volien
repetir l’ horari i mestre que tenien el curs passat. Com que ja sabeu l’horari, caldrà vindre a
formalitzar la matrícula i revisar les dades. Com que sou molta gent, farem 4 torns diferents, i
se vos avisarà personalment per whatsapp a quin torn heu d’acudir.
A LES 18.30 es matricularan aquells alumnes que van fer la preinscripció però no indicaren que
volien repetir horari. L’ordre a matricular serà per ordre d’arribada.
A LES 19 es matricularan aquells alumnes que no van fer la preinscripció. L’ordre a matricular
serà per ordre d’arribada.

 

DIMECRES 13 DE SETEMBRE: ALUMNES DE TABAL
A LES 16.30 es matricularan els xiquets que reben classes grupals. Rebreu un whatsapp
indicant-vos-ho.
A LES 17.30 es matricularan els alumnes que van fer la preinscripció indicant que volien repetir
l’ horari i mestre que tenien el curs passat. Com que ja sabeu l’horari, caldrà vindre a
formalitzar la matrícula i revisar les dades.
A LES 18 es matricularan aquells alumnes que van fer la preinscripció però no indicaren que
volien repetir horari. L’ordre a matricular serà per ordre d’arribada.

A LES 19 es matricularan aquells alumnes que no van fer la preinscripció. L’ordre a matricular
serà per ordre d’arribada.

 

DIJOUS 14 DE SETEMBRE: ALUMNES DE SENSIBILITZACIÓ MUSICAL I NOUS ALUMNES
A LES 16.30 es matricularan els alumnes de sensibilització musical (tant els preinscrits com els
no preinscrits).
A LES 17 s’obri matrícula de sensibilització musical, de tabal i dolçaina per a nous alumnes.

 

INDICACIONS IMPORTANTS

 Els alumnes que van fer preinscripció rebran un whatsapp indicant-los el dia i hora en
què han de vindre.
 Si algun alumne que es va preinscriure indicant que volia repetir horari ha canviat
d’opinió, caldrà que vinga directament a l’horari establert per a les persones que es
van preinscriure sense indicar l’horari.
 Al procés de matrícula caldrà que ens informeu si voleu variar alguna dada respecte a
la matrícula de l’any passat (com el telèfon, l’adreça, el número de compte bancari, el
tipus de pagament…).
 Si algun alumne no pot acudir el dia i torn que se li ha establert, caldrà que envie una
altra persona en el seu nom amb la corresponent autorització que ens podeu fer
arribar via e-mail (emtid@emtid.org), per whatsapp amb el número de l’escola
(663366000) o que la persona que vinga en el vostre nom duga una autorització en
paper.

 

Publicacions recents

[Show as slideshow]

Mostral'ls tots

Arxius